Biologik kimiyo - titik organizmlar tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tabiyati, ularning o'zgarishi, shunindek, bu jarayonlarni a'zo va to'qmalar faoliyati bilan bog'loq holda o'rganadigan fan.