Фармакология медицинаның тийкарғы пәнлеринен бири болып, кеселликлерге қарсы гүресиўде шыпакерлер қолындағы ең тийкарғы қурал есапланады.