Патофи зиология-это наука  об  этиологии, патогене

Общая патология это наука о болезнях человека.

Ушбу дастур патологик анатомия бўйича асосий билимларни ўзлаштиришга ва кенг тарқалган касалликлар пайтида инсон огранизмида учрайдиган умумпатологик жараёнларни тушунишга йўналтирилган. Патологик анатомия тиббий таълим тизимида барча соҳа врачларининг илмий ва амалий фаолиятида муҳим фанлардан бири хисобланади. Патологик анатомия фанини ўрганишда, касалликнинг ҳар бир босқичидаги клиник ва морфологик ўзгаришларнинг юзага чиқишини таққослаш керак, бу талабаларда клиник-анатомик фикрлаш, касалликнинг диагностик белгиларини умумлаштириб таҳлил қилиш ва сабаб-оқибат муносабатларини тўғри тушуниш имкониятини беради.